menu

Visit hansvisserplanten.nl
T +31 (0)297 515151 E info@hvisserbloemen.nl

Privacyverklaring

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Hans Visser Bloemen B.V. neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij doen heel erg ons best om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen. In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Hans Visser Bloemen B.V. in deze een zo genaamde: verantwoordelijke.

2. Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

Van u als websitebezoeker:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Faxnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Minderjarigen
Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming van ouders of voogd. Hans Visser Bloemen B.V. kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Neem contact op als wij iets fout hebben gedaan.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hvisserbloemen.nl. Wij zullen wij deze informatie onmiddellijk verwijderen.

4. Waarom en hoelang we gegevens nodig hebben

Hans Visser Bloemen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • U te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U de mogelijkheid te geven om klant te worden van Hans Visser Bloemen;
 • U de mogelijkheid te geven om u aan te melden voor de nieuwsmail;
 • U desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier en tot slot;
 • Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoe lang we gegevens bewaren
Hans Visser Bloemen B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan contact op via: info@hvisserbloemen.nl.

5. Delen met anderen

Hans Visser Bloemen B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hans Visser Bloemen B.V. blijft verwerkingsverantwoordelijk.

6. In kaart brengen websitebezoek

Hans Visser Bloemen B.V. gebruikt verschillende soorten cookies om de websitebezoeken in kaart te brengen, die verder in onze cookieverklaring worden weergegeven en uitgelegd.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te verzoeken om correctie of verwijdering. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Hans Visser Bloemen B.V. hebben, stuur dan een verzoek naar info@hvisserbloemen.nl. Hans Visser Bloemen B.V. wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoekt Hans Visser Bloemen B.V. u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Hans Visser Bloemen B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

8. Beveiliging van communicatie door SSL-Encryptie

SSL
Om u als website bezoeker te beschermen gebruikt Hans Visser Bloemen B.V. veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar) op onze site gebruikt. Zo kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn.

Hoe herkent u de beveiliging?
Bij alle onderdelen van onze site waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt dit heel gemakkelijk controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent, zie u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.

9. Beveiliging en versie

Wij nemen het echt serieus
Hans Visser Bloemen B.V. neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@hvisserbloemen.nl.

Versie
De huidige versie is 1.0 d.d. 13/04/18.

Cookieverklaring

1. Type cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen door de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken verschillende soorten cookies op onze website:

 • Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website goed werkt.
 • Analytische cookies zorgen ervoor dat we het surfgedrag op onze website kunnen meten en problemen snel kunnen oplossen.

Cookiemelding en wat als u niet van cookies houdt
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Als u hierbij hulp wilt dan mag u ons contacten via info@hvisserbloemen.nl. Kijk voordat u contact met ons opneemt eerst in de help-functie van uw browser.

2. Cookie overzicht

Onderstaande cookies worden bij een bezoek aan onze website op de hardeschijf van de bezoeker geplaatst:

Cookiemelding

Type: Functioneel
Deze cookie wordt geplaatst door Hans Visser Bloemen B.V. waarmee we onthouden of we wel of geen cookies mogen plaatsen waar we expliciet toestemming voor nodig hebben.

 • _cookiebar (duur: max. 2 jaar)

PHPSESSID

Type: Functioneel
Deze cookie wordt geplaatst door Hans Visser Bloemen B.V.. Deze cookie is nodig om een correcte werking van de website te kunnen garanderen. Zodra u de browser sluit wordt deze cookie verwijderd.

Google Analytics

Type: Analytisch
Deze cookies worden geplaatst door Google waarmee wij het surfgedrag op onze website analyseren en daarmee onze website en dienstverlening verbeteren. Google Analytics deelt geen anonieme data met derden.

 • _ga, _gid, _gat
  (duur: max. 2 jaar)

3. Google Analytics

Google
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het ongetwijfeld bij u bekende bedrijf Google. Deze cookies maken deel uit van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Hans Visser Bloemen B.V. heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google via de voorwaarden niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Anonimiseren
Hans Visser Bloemen B.V. heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres is daarbij gemaskeerd zodat uw locatie niet herleidbaar is.

4. Websites van derden en wijzigingen

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Het is voor Hans Visser Bloemen B.V. niet mogelijk om te garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige wijze omgaan met uw persoonsgegevens. Wel spant Hans Visser Bloemen B.V. zich in om een zelfde niveau van beveiliging van uw gegevens te waarborgen. Raadpleeg altijd de privacyverklaring van deze websites alvorens van deze websites gebruik te maken. Deze cookieverklaring kan worden gewijzigd. Bij wijziging zal u opnieuw worden gevraagd om uw akkoord voor de plaatsing van de gewijzigde cookies. De huidige versie van deze cookieverklaring is 1.0, opgesteld d.d. 13/04/18.

5. Gegevens inzien, aanpasen of verwijderen

Uw rechten
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te verzoeken om correctie of verwijdering. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Hans Visser Bloemen B.V. hebben, stuur dan een verzoek naar info@hvisserbloemen.nl. Hans Visser Bloemen B.V. wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoekt Hans Visser Bloemen B.V. u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Hans Visser Bloemen B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

6. Klachtrecht

Interne behandeling
Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan helpt Hans Visser Bloemen B.V. u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot info@hvisserbloemen.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens
Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over uw klachtrecht vindt u op de website van Autoriteit via:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

©2024 Hans Visser B.V. Privacyverklaring Webontwikkeling: 2nd Chapter